(Differential Absolute and Relative Positioning Sensor) er et system for differensiell/relativ posisjonsbestemmelse, vanligvis basert på GPS, men flere forskjellige systemer kan brukes (også integrert), f.eks. GLONASS og terrestriske navigasjonssystemer. DARPS brukes f.eks. ofte ved lasting av tankbåter til havs. Dataoverføringen mellom referanseskipet eller -bøyen skjer på UHF. Et dynamisk posisjoneringssystem benytter måledataene for å holde det lastende fartøyet i en bestemt posisjon og orientering i forhold til referansen(e).