Masterstasjon, stasjon som styrer én eller flere synkroniserte senderstasjoner. Brukes i elektroniske posisjonssystemer og for noen elektroniske avstandsmålere.