Kinematisk posisjonsbestemmelse, kinematisk stedfesting, posisjonsbestemmelse av noe som er i bevegelse i forhold til referansesystemet, f.eks. stedfesting ved hjelp av en satellittmottager i et fartøy.