Togo

Leirhus i Tamberma-dalen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Togo er et av Afrikas minste land, med beskjedne naturressurser og begrenset befolkningsgrunnlag. Landets bruttonasjonalprodukt (BNP) var i 2021 8,41 milliarder amerikanske dollar og økte med 11,1 prosent fra 2020 til 2021. I perioden fra 2011 til 2021 økte BNP med 117,3 prosent. Bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger er lavere enn i nabolandene Ghana, Burkina Faso og Benin. 55,1 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen (2018). Dette er høyere enn i de tre nabolandene. Landets offentlige gjeld utgjør 75,7 prosent av BNP (2017). Arbeidsledigheten utgjorde 4,0 prosent i 2021, mens inflasjonen var i 2020 1,8 prosent.

Historisk utvikling

Ved selvstendigheten i 1960 hadde landet en forholdsvis utviklet økonomi, blant annet basert på plantasjeøkonomien og infrastrukturen utbygd under tysk kolonistyre, da Togo ble utviklet til en såkalt mønsterkoloni. Etter lengre økonomisk nedgang, samt politisk uro fra 1990-årene, tilhørte Togo ved inngangen til 2000-tallet derimot de sosialt og økonomisk minst utviklede landene i Afrika. Manglende politiske stabilitet bidro til at utviklingsbistand ble holdt tilbake inn på 2000-tallet. Høy folketilvekst skapte press på begrensede landressurser, og den økonomiske veksten som er oppnådd, har ikke kunnet holde tritt med befolkningsveksten.

Bergverk og energi

Togo har få, men verdifulle mineralressurser, og får sine største inntekter fra fosfatgruvene. Landet har blant verdens rikeste forekomster av kalsiumfosfat, og er den femte største produsent av mineralet. Fosfatforekomstene ved Hahotoé, nordøst for Lomé, er av særdeles høy kvalitet. Det utvinnes også kalkstein og marmor; førstnevnte brukes blant annet til lokal sementproduksjon. Det er også uutnyttede forekomster av mangan, jernmalm og kromitt.

43 prosent av husstandene er tilknyttet elektrisitetsnettet. I urbane strøk er andelen 77 prosent, mens andelen på landsbygda er 19 prosent (2019). Forbruket av elektrisk energi var i 2019 1,18 TWh, som i stor grad ble dekket med import fra Ghana. Egen produksjon skjer dels fra varmekraftverk ved Lomé og et mindre vannkraftverk (65 MW) ved Kpalimé og Nangbeto på Mano-elven – sistnevnte i samarbeid med Benin, dels gjennom utstrakt import fra Ghana. 82,2 prosent av produksjonen av elektrisitet i Togo kommer fra fossilt brensel, 17,2 prosent fra vannkraft og 0,6 prosent fra solenergi (2020). Mangel på elektrisk energi er et problem for landets økonomiske utvikling. Det er gjennomført leting etter blant annet petroleum og uran. I 1999 ble det meldt funn av olje og gass, etter leting av det norske selskapet Petroleum Geo-Service (PGS).

Primærnæringer

Primærnæringene bidrar med 28,8 prosent av landets BNP og sysselsetter 65,0 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2017).

Landbruk

Landbruket er den viktigste næringsvirksomheten. Etter vekst i de første årene etter selvstendigheten, ble landbrukets vekst redusert i 1970-årene. Som følge av tørke tidlig i 1980-årene sank produksjonen deretter. Fra 1990-årene har jordbruksproduksjonen økt, og i år uten tørke er Togo i hovedsak selvforsynt med matvarer. Blant de viktigste jordbruksproduktene er bomull, kakao, kaffe, palmekjerner, kopra, jordnøtter (peanøtter) og mais. Tomater, urter og sukkerrør dyrkes også for salg. Hirse, maniok, yams, bønner og ris dyrkes til eget konsum. Den overveiende del av dyrkingen skjer på småbruk. Av landbruksprodukter er bomull den viktigste eksportartikkel. Av husdyr holdes mest geit, sau og svin.

21,7 prosent av landets samlede areal er dekket av skog (2019).

Fiske

Ved kysten fiskes det blant annet sardiner og ansjos. I perioden 2013–2017 var den gjennomsnittlige årlige fangst 24 000 tonn, hvorav sjøfisket utgjorde 18 600 tonn og innenlandsfisket 5400 tonn. Dette var ikke tilstrekkelig for å dekke den lokale etterspørselen. Det importeres derfor sjømat fra andre vestafrikanske land og Europa. Oppdrettsnæringen er av minimal betydning. Produksjonen utgjorde i 2017 bare 132 tonn.

Industri

Industrien bidrar med 21,8 prosent av landets BNP og sysselsetter 5,0 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2017).

Togos industrisektor er forholdsvis liten, og i hovedsak basert på foredling av råvarer fra jordbruket og gruvedriften, samt produksjon av forbruksvarer til erstatning for import, herunder næringsmidler og tekstiler. Det er også blitt investert i tungindustri, herunder sement, som norske interesser (Scanem) senere gikk inn på eiersiden av gjennom Société des Ciments du Togo, SA (CIMTOGO). Sementproduksjonen startet i 1969. Videre ble det i 1978 etablert et oljeraffineri, i 1989 et skipsverft og i 1992 et stålverk. Statens eierinteresser i næringslivet er blitt redusert gjennom privatisering fra 1990-årene.

Tjenesteytende næringer

De tjenesteytende næringene bidrar med 49,8 prosent av landets BNP og sysselsetter 30,0 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2017). I 2019 besøkte 876 000 utenlandske turister Togo, mot 573 000 i 2018. På grunn av koronapandemien ble antall turister redusert til 482 000 i 2020.

Samferdsel

Togo har direkte veiforbindelsene til nabolandene Benin og Ghana, og nordover i landet. Det totale veinettet er på 9951 kilometer, hvorav 1794 kilometer med fast dekke (2018). Det går jernbanelinjer fra Lomé til byene Palimé i nordøst, Sokodé i nord og Awého i øst. Jernbanenettet er på 568 kilometer (2014). Landets største havn er i Lomé. Sju kilometer nordøst for hovedstaden er Lomé-Tokoin internasjonale lufthavn. Det er også en internasjonal flyplass i Niamtougou (mellom Kara og Kandé) i nord.

Utenrikshandel

Togos underskudd på handelsbalansen med utlandet har vært vedvarende siden slutten av 1970-årene, og underskuddet dekkes gjennom låneopptak og utviklingsbistand.

Togos eksport utgjorde 1722 millioner amerikanske dollar i 2020, mens importen beløp seg til 2389 millioner amerikanske dollar. Landet hadde med dette et underskudd på handelsbalansen 667 millioner amerikanske dollar.

I 2019 hadde Togo størst eksport til følgende fem land: India (16 prosent), Benin (15 prosent), Burkina Faso og Frankrike (begge 6 prosent) og Marokko (5 prosent). De viktigste eksportvarer er bomull, kalsiumfosfat, sement, bomull, kakaobønner og kaffe. En del av handelen skjer illegalt i form av smugling.

I 2019 hadde Togo størst import fra følgende seks land: Kina (18 prosent), Sør-Korea (13 prosent), India (11 prosent), Belgia (10 prosent), Nederland (8 prosent) og USA (5 prosent). Viktige importvarer er maskineri og utstyr, motorsykler, ris og petroleumsprodukter.

En frihandelssone ved Lomé ble opprettet i 1990.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg