Økonomi og næringsliv i Togo

Leirhus i Tamberma-dalen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Togo er et av Afrikas minste land, med beskjedne naturressurser og begrenset befolkningsgrunnlag. Landets bruttonasjonalprodukt (BNP) økte med 1,94 prosent fra 2018 til 2019. BNP per innbygger er lavere enn i nabolandene Ghana, Burkina Faso og Benin. 55,1 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen (2018). Dette er høyere enn i de tre nabolandene. Arbeidsledigheten er på 6,9 prosent (2016).

Historisk utvikling

Ved selvstendigheten i 1960 hadde landet en forholdsvis utviklet økonomi, blant annet basert på plantasjeøkonomien og infrastrukturen utbygd under tysk kolonistyre, da Togo ble utviklet til en såkalt mønsterkoloni. Etter lengre økonomisk nedgang, samt politisk uro fra 1990-årene, tilhørte Togo ved inngangen til 2000-tallet derimot de sosialt og økonomisk minst utviklede landene i Afrika. Manglende politiske stabilitet bidro til at utviklingsbistand ble holdt tilbake inn på 2000-tallet. Høy folketilvekst skapte press på begrensede landressurser, og den økonomiske veksten som er oppnådd, har ikke kunnet holde tritt med befolkningsveksten.

Bergverk og energi

Togo har få, men verdifulle mineralressurser, og får sine største inntekter fra fosfatgruvene. Landet har blant verdens rikeste forekomster av kalsiumfosfat, og er den femte største produsent av mineralet. Fosfatforekomstene ved Hahotoé, nordøst for Lomé, er av særdeles høy kvalitet. Det utvinnes også kalkstein og marmor; førstnevnte brukes blant annet til lokal sementproduksjon. Det er også uutnyttede forekomster av mangan, jernmalm og kromitt. Forbruket av elektrisk energi var i 2016 1,248 TWh, som i stor grad ble dekket med import fra Ghana. Egen produksjon skjer dels fra varmekraftverk ved Lomé og et mindre vannkraftverk (65 MW) ved Kpalimé og Nangbeto på Mano-elven – sistnevnte i samarbeid med Benin, dels gjennom utstrakt import fra Ghana. Andelen vannkraft varierer mye fra år til år, men var i 2016 rundt 80 prosent. Mangel på elektrisk energi er et hinder for økonomisk utvikling i Togo. Det er gjennomført leting etter blant annet petroleum og uran. I 1999 ble det meldt funn av olje og gass, etter leting av det norske selskapet Petroleum Geo-Service (PGS).

Primærnæringer

Primærnæringene bidrar med 28,8 prosent av landets BNP og sysselsetter 65,0 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2017).

Landbruk

Landbruket er den viktigste næringsvirksomheten. Etter vekst i de første årene etter selvstendigheten, ble landbrukets vekst redusert i 1970-årene. Som følge av tørke tidlig i 1980-årene sank produksjonen deretter. Fra 1990-årene har jordbruksproduksjonen økt, og i år uten tørke er Togo i hovedsak selvforsynt med matvarer. Blant de viktigste jordbruksproduktene er bomull, kakao, kaffe, palmekjerner, kopra, jordnøtter (peanøtter) og mais. Tomater, urter og sukkerrør dyrkes også for salg. Hirse, maniok, yams, bønner og ris dyrkes til eget konsum. Den overveiende del av dyrkingen skjer på småbruk. Av landbruksprodukter er bomull den viktigste eksportartikkel. Av husdyr holdes mest geit, sau og svin.

Sju prosent av landets samlede areal er dekket av skog.

Fiske

Ved kysten fiskes det blant annet sardiner og ansjos. I perioden 2013–2017 var den gjennomsnittlige årlige fangst 24 000 tonn, hvorav sjøfisket utgjorde 18 600 tonn og innenlandsfisket 5400 tonn. Dette var ikke tilstrekkelig for å dekke den lokale etterspørselen. Det importeres derfor sjømat fra andre vest-afrikanske land og Europa. Oppdrettsnæringen er av minimal betydning.

Industri

Industrien bidrar med 21,8 prosent av landets BNP og sysselsetter 5,0 prosent av den yrkesaktive befolkningen (2017).

Togos industrisektor er forholdsvis liten, og i hovedsak basert på foredling av råvarer fra jordbruket og gruvedriften, samt produksjon av forbruksvarer til erstatning for import, herunder næringsmidler og tekstiler. Det er også blitt investert i tungindustri, herunder sement, som norske interesser (Scanem) senere gikk inn på eiersiden av gjennom Société des Ciments du Togo, SA (CIMTOGO). Sementproduksjonen startet i 1969. Videre ble det i 1978 etablert et oljeraffineri, i 1989 et skipsverft og i 1992 et stålverk. Statens eierinteresser i næringslivet er blitt redusert gjennom privatisering fra 1990-årene.

Turisme

I 2018 besøkte 573 000 utenlandske turister Togo. Turismens bidrag til landets BNP var da 4,5 prosent.

Samferdsel

Togo har direkte veiforbindelsene til nabolandene Benin og Ghana, og nordover i landet. Det totale veinettet er på 11 734 kilometer, hvorav 1794 kilometer med fast dekke (2018). Det går jernbanelinjer fra Lomé til byene Palimé i nordøst, Sokodé i nord og Awého i øst. Jernbanenettet er på 568 kilometer (2014). Landets største havn er i Lomé. Sju kilometer nordøst for hovedstaden er Lomé-Tokoin internasjonale lufthavn. Det er også en internasjonal flyplass i Niamtougou (mellom Kara og Kandé) i nord.

Utenrikshandel

Togos underskudd på handelsbalansen med utlandet har vært vedvarende siden slutten av 1970-årene, og underskuddet dekkes gjennom låneopptak og utviklingsbistand.

Togos eksport utgjorde 1046 millioner amerikanske dollar i 2017, mens importen beløp seg til 1999 millioner amerikanske dollar. Landet hadde med dette et underskudd på handelsbalansen på 953 millioner amerikanske dollar.

I 2017 hadde Togo størst eksport til følgende fire land: Benin (16,7 prosent), Burkina Faso (15,2 prosent), Niger (8,9 prosent) og India (7,3 prosent). De viktigste eksportvarer er bomull, kalsiumfosfat, sement, bomull, kakaobønner og kaffe. En del av handelen skjer illegalt i form av smugling.

I 2017 hadde Togo størst import fra følgende fire land: Kina (27,5 prosent), Frankrike (9,1 prosent), Nederland (4,4 prosent) og Japan (4,3 prosent). Viktige importvarer er maskineri og utstyr og petroleumsprodukter.

En frihandelssone ved Lomé ble opprettet i 1990.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg