Kolle, ku uten horn (rødkolle); hunndyr av hjort (hjortekolle). Jf. kollet.