Man, faks, langtvoksende og tykke hår på oversiden av halsen til hesten og andre arter av hesteslekten. Avhengig av hvordan manen klippes, skjelnes det mellom ståman og hengeman.