Revir, område som forsvares av et individ, et par eller en familiegruppe av dyr mot artsfrender. Både pattedyr, fugler, insekter og andre dyr kan være territorielle. Territorialitet er som regel knyttet til forekomsten av begrensede ressurser som lar seg monopolisere innenfor ett område. Territoriet markeres ved duftavsetninger, grave- og skrapemerker, sang- og rop-aktivitet og ved tilstedeværelse av territorieholderen. Der territoriet holdes av en hann, tolereres ofte hunner eller ungfugler inne i territoriet. Hos fugler hvor paret holder sammen i territoriet hele året, kan begge individer forsvare det mot alle artsfrender.