Lyng, fellesnavn for mange plantearter i lyngfamilien, i videre mening også planter av andre familier. Lyngartene er småbusker, de fleste har vintergrønne blad, mens andre, som blåbær- og blokkebærlyng, feller bladene om høsten. Bladene er ofte læraktige eller nålformede, blomstene små, men gjerne med sterke og vakre farger, fruktene: bær, kapsler eller steinfrukter. Plantene er nøysomme, vokser gjerne på tørr og skrinn jord og på værharde steder til langt opp på fjellet og ut mot kysten. På lyngheier er det mest røsslyngen som dominerer. Bærlyngartene blåbær, blokkebær og tyttebær har sin hovedutbredelse i skogen. Andre viktige og vanlige arter er klokkelyng, hvitlyng, melbær og rypebær. Meget hardføre er greplyng og krekling.