Vingespeil, et felt på den ytre siden av svingfjær hos noen fugler, som i farger avviker fra vingens farge for øvrig. Meget ofte er feltet metallglinsende. F.eks. det blå feltet i stokkandas vinger.