Nekropolis, (av nekro- og polis, eg. 'de dødes by'), større samling av gravplasser, gjerne like ved eller utenfor oldtidens byer, særlig kjent fra Det gamle Egypt, gresk-romersk og tidlig kristen tid. Nekropolene har stor arkeologisk betydning i kraft av rike gravfunn; en vesentlig del av den etruskiske kunsten stammer fra disse. I Det gamle Egypt ble nekropolene ideellt sett lagt på Nilens vestbredd, i grenselandet mellom ørkenfjellene og den fruktbare Nildalen. Den vestlige horisont var inngangen til dødsriket i egyptisk mytologi, siden det var her solen "døde" hver kveld. Nekropolene ble likeledes regnet som portaler mellom underverdenen og de levendes verden.