Gammelegyptisk gravtype. Ordet kommer fra arabisk og betyr 'benk'. Det betegner den synlige delen av en type grammonumenter som likner benkene i murstein som er vanlig utenfor husene på landsbygda i Egypt. Mastabagravene var forbeholdt kongen i tidlig dynastisk tid (ca. 2900-2543 fvt.), men ble overtatt av embedsstanden i det gamle riket (ca. 2543-2120 fvt.), da kongene gikk over til å bruke pyramider. En mastaba har form av en lav, rett avskåret pyramide, er for det meste massiv med gravkammer hugd ut i klippegrunnen under, og er tilgjengelig gjennom en vertikal sjakt.