Feng shui, kinesisk spådomsmetode som brukes bl.a. for å plassere boliger, gravplasser o.l. i henhold til visse harmoniske prinsipper. Med basis i landskapsformer og andre topografiske forhold velger man lokaliteter som skal være i harmoni med de livgivende årer som man mener gjennomstrømmer Jorden. Ugunstige plasseringer mener man kan få uheldige konsekvenser, mens en harmonisk plassering og innredning av en bolig vil kunne sikre beboerne glede, sunnhet og rikdom. Feng shui, som har flere tusen års tradisjon først og fremst i Kina, Korea og Japan, har de senere år fått et oppsving i vestlige land, spesielt når det gjelder hjemmeinnredning.