geomedisin

Radoninnhold i grunnvann fra 1601 fjellbrønner i Norge, viste at 14 % overskred anbefalt tiltaksgrense for radon (Banks med flere, 1998).

Av /Norges Geologiske Undersøkelser.

Fluoridinnhold i grunnvann fra 1604 fjellbrønner i Norge, viste at 16 % overskred drikkevannsgrense for fluorid på 1,5 mg/L (Banks med flere, 1998).

Banks med flere (1998).

Artikkelstart

Geomedisin er forståelsen av miljøfaktorers betydning for den geografiske fordelingen av sykdommer hos mennesker og dyr.

Det er allment akseptert at naturlig forhøyede geokjemiske bakgrunnsverdier av en del grunnstoffer (blant annet tungmetaller) eller radioaktive isotoper fra jordsmonn, grunnvann eller berggrunn kan være skadelig. For eksempel kan utlekking av radon i hus virke kreftfremkallende (for eksempel fra alunskifer i Oslofeltet). At for høye konsentrasjoner av fluor i drikkevann kan gi tannråte (fra grunnvannskilder i berggrunn med mye fluorid).

Samtidig kan for lite av en del grunnstoffer medføre mangelsykdommer, som at jodmangel kan føre til struma. Det er velkjent at det er store geografiske geokjemiske variasjoner, og at tiltak for å unngå skadelige virkninger kan være nødvendig i enkelte områder. Innen urban geokjemi, så vil svevestøv fra asfaltstøv kunne gi ulik helsevirkning avhengig av geokjemisk innhold i asfaltdekket.

Historikk

Det Norske Vitenskapsakademi opprettet i 1984 Komité for geomedisin på initiativ av professor Jul Låg (jordforsker ved Norges Landbrukshøgskole). Komitéen er tverrfaglig og har representanter fra fagområder som human- og veterinærmedisin, kjemi, biologi, geologi og epidemiologi.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bølviken B. (1998). «Geomedicine». Nor J Epidemiol, 8 (1): 7-17
  • Låg, J., red. (1981 ). Geomedical Aspects in Present and Future Research. Norwegian Academy of Science and Letters, Universitetsforlaget
  • Banks, D. med flere (1998). Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Norge. NGU rapport nr 98.058

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg