grønt skifte

Grønt skifte, eller grønn omstilling, betyr generelt forandring i mer miljøvennlig retning. Begrepet har foreløpig ingen presis definisjon, men har fått fotfeste i språket og er mye brukt både i politisk retorikk og i mediene.

Faktaboks

også kjent som:

det grønne skiftet

I 2015 ble «det grønne skiftet» kåret til årets nyord av Språkrådet. Begrepet har fått økt aktualitet som følge av de globale miljø- og klimautfordringene. Det brukes både overordnet om omlegging av samfunnet og mer avgrenset om forandring på spesifikke saksområder og i enkeltsaker. I det første tilfellet betyr det grønne skiftet omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. I det andre tilfellet handler det om en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.

Det offentlig oppnevnte Lavutslippsutvalget la i 2006 fram en rapport som konkluderte med at det er nødvendig og praktisk gjennomførbart å redusere Norges klimagassutslipp med to tredeler innen 2050 og at dette kan gjøres til en kostnad det er mulig å bære.

På det finanspolitiske området har elementer av et grønt skifte vært drøftet og utredet i lengre tid. Politiske styrings- og virkemidler som grønne avgifter, eller miljøavgifter, og grønne skatter er utredet av to politisk oppnevnte utvalg. Begge bar navnet Grønn skattekommisjon. Den første av disse ble oppnevnt av regjeringen i 1994 og vurderte hvordan skatte- og avgiftspolitikken kan legges opp for å gi et bedre miljø og høy sysselsetting. Dette utvalget la fram sin innstilling i 1996. Neste kommisjon, som fikk et enda videre mandat, ble nedsatt i 2014 og leverte sin endelige innstilling i 2015.

På andre politikkområder er hverken mål eller virkemidler for et grønt skifte utredet på tilsvarende nivå. Begreper som grønn teknologi, grønn næringsutvikling, grønt arbeidsliv og grønne jobber brukes imidlertid stadig oftere og forventes å bli elementer i det grønne skiftet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg