Førromersk jernalder, også kalt keltertid, er navnet på den forhistoriske tidsperioden fra ca. 500 f.Kr. til Kristi fødsel.