Zi Yuan 2B, kinesisk jordobservasjonssatellitt skutt opp med en Long March 4B bærerakett fra Taiyuan-basen 28. oktober 2002. Skal fra en ca. 490 km høy solsynkron bane med ekvatorvinkel 97,3 grader blant annet benyttes til arealkartlegging, overvåkning av avlinger, miljøovervåkning og naturkatastrofestudier. Zi Yuan 2B har en masse på ca. 1500 kg, er konstruert av Chinese Academy of Space Technology og bygd i Kina.