Romvåpen, våpensystem i bane rundt Jorden for bruk mot andre satellitter eller ballistiske missiler. En FN-traktat forbyr stasjonering av masseødeleggelsesvåpen i jordbane, mens ABM-avtalen av 1972 satte strenge krav til utplassering i rommet av forsvarssystemer mot ballistiske missiler. ABM-avtalen opphørte imidlertid i juni 2002, da USA trakk seg.