Militær romvirksomhet, bruk av satellitter, romstasjoner osv. til militære formål. Omfatter f.eks. rombaserte antisatellitt- og antimissilvåpen, dessuten satellitter for rekognosering, elektronisk etterretning, overvåkning, varsling, navigasjon, kommunikasjon og meteorologi.