Norske Lov

Christian 5s norske lov
.

Artikkelstart

Norske Lov, forkortet NL, er en vanlig betegnelse på Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1687.

Bakgrunn og utarbeidelse

Magnus Lagabøtes landslov av 1274 og byloven av 1276 var grunnlaget for landets lov og rett også etter at Norge var blitt forent med Danmark i 1537. Kong Christian den Fjerdes Norske Lovbog fra 1604 var en danskspråklig, trykt og noe revidert utgave av Landsloven. Arbeidet for en lovrevisjon ble snart etter tatt opp, men det kom ikke noe ut av dette i første omgang.

Etter innføringen av eneveldet (1660) ble tanken tatt opp igjen, men arbeidet kom ikke i gang før man i Danmark var kommet langt på vei med den lovreform som resulterte i Christian 5s Danske Lov av 1683. Kongen bestemte i 1680 at det skulle nedsettes en kommisjon til å gjennomgå det norske lovverk og utarbeide en ny lovbok. Kommisjonen ble i 1682 erstattet med en ny kommisjon av fire norske jurister, som alle hadde vært medlemmer av den opprinnelige kommisjonen. Disse fikk i oppdrag å gjennomgå Danske Lov, som i alt vesentlig var ferdig, og å undersøke hvor meget av den som også kunne gjøres gjeldende for Norge. Hvor dette ikke kunne skje, skulle det sørges for at avvikelsene «efter Norges Riges Skik og Sædvane vorder forfattet».

Uten å krenke dette oppdraget, tok utkastet i stor utstrekning hensyn til norsk rettsutvikling og til de ulikheter i de to lands rett som var en følge av de forskjellige livsforhold. Forslaget var likevel for selvstendig for de danske myndigheter, og etter en omfattende dansk revisjon ble resultatet Norske Lov av 1687, som trådte i kraft i 1688. Lovboken stemmer i alt som ikke nødvendigvis måtte ordnes etter lokale norske forhold, med den danske lovbok av 1683.

Enkelte deler av Norske Lov ble også gjort gjeldende for Island, men stort sett fortsatte Jónsbók, som var en lovbok for Island gitt av Magnus Lagabøte i 1281, å gjelde.

Innhold

Norske Lov omfatter alle rettsområder. Den var et for sin tid godt og frisinnet lovarbeid; lovboken legger stor vekt på å sikre borgerne likhet og frihet, strafferetten var etter forholdene i samtiden dengang nærmest human og prosessordningen enkel og formålstjenlig. Størsteparten av Norske Lov er for lengst opphevet eller avløst av moderne lovgivning, men enkelte bestemmelser, blant annet plikten til å holde avtaler, er fremdeles gjeldende.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Tamm, Ditlev, red.: Danske og Norske Lov i 300 år, 1983, isbn 87-574-3290-2, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg