Rådmann, kommunal tjenestemann. Rådmannen er den vanlige tituleringen på øverste sjef for den kommunale administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Som administrasjonssjef skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

Normalt har rådmannen fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan så subdelegeres fra rådmann og ned i den kommunale administrasjonen til sektorledere som for eksempel teknisk sjef eller undervisningssjef, og videre ned til virksomhetsledere som byggesakssjef, rektorer, barnehagestyrere og andre.

I eldre tider var rådmannen medlem av det råd som styrte en kjøpstad. I nyere tid bestod magistraten i Oslo og Bergen av en borgermester og to rådmenn, som var embetsmenn. I 1894 fikk også rådmennene tittel av borgermester, og dermed fantes ikke rådmannsembeter i Norge. Oslo gjeninnførte rådmannstittelen i 1923 da de sju kommunale administrasjonssjefer under den kommunale borgermester ble rådmenn.

I kommunestyrelovene av 1938 ble tittelen borgermester endret til rådmann, og også herredskommunene kunne ansette rådmenn.

I kommuneloven av 1992 er stillingen som kommunens øverste administrative leder titulert som det kjønnsnøytrale «administrasjonssjef», men i de fleste kommuner tituleres fortsatt vedkommende som «rådmann».

I Oslo (fra 1986) og Bergen (fra 2000) er rådmannen erstattet av byrådet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

12. august 2015 skrev Ingeborg Korme

Hei, familien min mener at mormoren min var den første kvinnelige rådmannen i Norge, men jeg klarer ikke å finne noen liste over kvinnelige rådmenn på nettet. Er dette noe du Tore har oversikt over? Hun het Inger Anna Engh og levde fra 1940-1989.

26. august 2016 svarte Mari Paus

Hei! Takk for spørsmålet og beklager at det har blitt liggende ubesvart. En sånn oversikt har vi dessverre ikke. Vennlig hilsen Mari i redaksjonen

23. februar 2016 skrev Ketil Tømmerbakk

Må man være jurist for å kunne bli rådmann?

26. august 2016 svarte Mari Paus

Hei! Takk for spørsmålet og beklager at det har blitt liggende ubesvart. Man må ikke være jurist for å bli rådmann. Vennlig hilsen Mari i redaksjonen

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.