Rådmann, kommunal tjenestemann. Rådmannen er den vanlige tituleringen på øverste sjef for den kommunale administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Som administrasjonssjef skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

Normalt har rådmannen fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan så subdelegeres fra rådmann og ned i den kommunale administrasjonen til sektorledere som for eksempel teknisk sjef eller undervisningssjef, og videre ned til virksomhetsledere som byggesakssjef, rektorer, barnehagestyrere og andre.

I eldre tider var rådmannen medlem av det råd som styrte en kjøpstad. I nyere tid bestod magistraten i Oslo og Bergen av en borgermester og to rådmenn, som var embetsmenn. I 1894 fikk også rådmennene tittel av borgermester, og dermed fantes ikke rådmannsembeter i Norge. Oslo gjeninnførte rådmannstittelen i 1923 da de sju kommunale administrasjonssjefer under den kommunale borgermester ble rådmenn.

I kommunestyrelovene av 1938 ble tittelen borgermester endret til rådmann, og også herredskommunene kunne ansette rådmenn.

I kommuneloven av 1992 er stillingen som kommunens øverste administrative leder titulert som det kjønnsnøytrale «administrasjonssjef», men i de fleste kommuner tituleres fortsatt vedkommende som «rådmann».

I Oslo (fra 1986) og Bergen (fra 2000) er rådmannen erstattet av byrådet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

12. august 2015 skrev Ingeborg Korme

Hei, familien min mener at mormoren min var den første kvinnelige rådmannen i Norge, men jeg klarer ikke å finne noen liste over kvinnelige rådmenn på nettet. Er dette noe du Tore har oversikt over? Hun het Inger Anna Engh og levde fra 1940-1989.

26. august 2016 svarte Mari Paus

Hei! Takk for spørsmålet og beklager at det har blitt liggende ubesvart. En sånn oversikt har vi dessverre ikke. Vennlig hilsen Mari i redaksjonen

23. februar 2016 skrev Ketil Tømmerbakk

Må man være jurist for å kunne bli rådmann?

26. august 2016 svarte Mari Paus

Hei! Takk for spørsmålet og beklager at det har blitt liggende ubesvart. Man må ikke være jurist for å bli rådmann. Vennlig hilsen Mari i redaksjonen

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.