Christian 4s Norske Lov, lovbok gitt av kong Christian 4 i 1604. Lovboken bygget i det vesentlige på Magnus Lagabøtes by- og landslov, som opp gjennom århundrene var blitt vanskelig å forstå, men inneholdt også noen endringer i forhold til denne. I 1687 ble den erstattet av Christian 5s Norske Lov.