Lomielva, elv i Fauske kommune, Nordland, i Sulitjelmavassdraget. Elva har sine øverste kilder på svensk side av grensen. Ved grensen ligger Eidvatnet (Muorkkejávrre, 5,9 km2, 712 moh.) som har avløp ved et kort elvestryk til Lomivatnet (Loamejávrre; 11 km2, 708–649 moh.), hvorfra Lomielva renner vestover og munner i Langvatnet i Sulitjelma tettsted. Fallet mellom Lomivatnet og Langvatnet er utbygd i Lomi kraftstasjon (maskinstallasjon 118 MW og midlere årsproduksjon 363 GWh; fallhøyde 560 m).