Sjønståelva, elv i Fauske kommune, Nordland, del av Sulitjelmavassdraget. Fallstrekningen fra Langvatnet til Øvrevatnet er bygd ut i Sjønstå kraftstasjon (66 MW, 290 GWh). Langs elven går Rv. 830 (FinneidSulitjelma).