Valnesfjord, sogn i Fauske kommune, Nordland, 1459 innbyggere (2016). Ligger ved Valnesfjorden, en bred, nordlig arm av Skjerstadfjorden, og dalen innenfor og utgjør kommunens vestligste del. God jordbruksbygd. Mellom fjorden og Valnesfjordvatnet (Kosmovatnet), som ligger 1 moh., ligger tettstedet Straumsnes. Mot nord strekker Lakselvas/Nordelvas dalføre seg nesten helt til Sørfolda. Yndet utfartssted for folk fra Fauske og Bodø, særlig vinterstid. Valnesfjord Helsesportsenter. Helårs øvingsbane for biler. Nordlandsbanen og Rv. 80 går over eidet mellom Valnesfjorden og Valnesfjordvatnet.