Ålmåjalosjiegna, isbre nær riksgrensen i Fauske og Sørfold kommuner, Nordland. Blåmannsisen, som ligger nord for tettstedet Sulitjelma, er med ca. 87 km² Norges femte største isbre. Høyeste topp er Blåmannen (1540 moh.) som stikker opp av breen i dens vestre del. Foran breen i nord ligger bresjøen Øvre Messingmalmvatnet (1051 moh), som ble tømt ved jøkulhlaup i 2001, 2005, 2007, 2009 og 2010. Blåmannsisen har avløp til Sulitjelmavassdraget (Laksåga) i sør, Sisovassdraget (se Sisovatnet) i nord og Luleälven i øst.