Fauske er en kommune i Salten i Nordland fylke, som omfatter områdene nord og øst for Skjerstadfjorden, fra Valnesfjorden, en arm av denne rundt 30 kilometer øst for Bodø, og helt til riksgrensen mot Sverige.Fauske grenser til Sørfold i nord, til Sverige i øst, Saltdal og Beiarn (i Skjerstadfjorden) i sør og Bodø i vest.Kommunestyret vedtok i 1998 bystatus for Fauske tettsted, som også er administrasjonssenter i kommunen.. Hele artikkelen