Fauske

Fauske, kommune i Salten, Nordland fylke, omfatter områdene nord og øst for Skjerstadfjorden, fra Valnesfjorden, en arm av denne rundt 30 km øst for Bodø, og helt til riksgrensen mot Sverige. Kommunen ble dannet 1905 ved deling av tidligere Skjerstad i to kommuner: Skjerstad og Fauske. Siden har Fauske hatt uendrede grenser.Fauske grenser til Sørfold i nord, til Sverige i øst, Saltdal og Beiarn (i Skjerstadfjorden) i sør og Bodø i vest.Kommunestyret vedtok 1998 bystatus for Fauske tettsted.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Fauske

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt