Balmielva, elv i Fauske kommune, Nordland, kommer fra Kjelvatnet (510 moh.) sør for Sulitjelma og renner ned i Langvatnet (127 moh.). Kjelvatnet er regulert. Øvre del av fallet ned til Langvatnet nyttes i Daja kraftverk (30 MW i maskininstallasjon og 156 GWh i midlere årsproduksjon, fallhøyde 155 m) og nedre del i Fagerli kraftverk ved Langvatnet (48 MW i maskininstallasjon og 248 GWh i midlere årsproduksjon, fallhøyde 232 m).