Hayang 1, kinesisk havobservasjonssatellitt skutt opp sammen med Feng Yun 1D fra Taiyuan-basen 2002. Skal fra en 798 kilometers solsynkron bane skaffe data som er knyttet til bl.a. fytoplanktonforekomster, havoverflatetemperaturer, mengden av sandpartikler og maritim forurensning. Hevdes å være Kinas første nasjonalt utviklede havobservasjonssatellitt.