Bornhöved, kommune i det nordlige Tyskland, Schleswig-Holstein, sør for Kiel. Bornhöved har en kirke fra 1149. I slaget ved Bornhöved 1227 seiret grev Adolf 4 av Holstein og hans forbundsfeller over danske styrker under kong Valdemar Sejr, et tungt nederlag for kongen og for Danmark. Samme sted stod et slag mellom svenske og danske styrker 1813; begge parter hevdet at de hadde seiret.