Schaumburg, utdødd holsteinsk greveslekt som stammer fra Schauenburg ved Weser. Slektens første kjente mann var Adolf 1 (død 1130), greve av Schauenburg, som 1111 ble forlenet med grevskapet Holstein. Fra ham stammer en rekke grener av slekten, flere av dem inngiftet i det danske og svenske kongehus. Flere av hans etterkommere bar tittelen hertug av Sønderjylland. Grev Adolf 6 (død 1315) kom i besittelse av herrskapet Pinneberg i Holstein, og ble stamfar til linjen Schauenburg-Pinneberg. Til den eldre, holsteinske linje hører bl.a. grev Adolf 8 (1401–59), som var denne linjes siste mann, og hans søster Helvig (Hedvig), gift med grev Didrik den lykkelige av Oldenburg. Deres sønn Christiern (1426–81), som arvet morbrorens titler og godser, ble konge av Danmark og Norge som Christian 1 og stamfar til de nåværende danske og norske kongehus; se Oldenburg (fyrstehus). Da linjen Schauenburg-Pinneberg døde ut 1640 arvet den danske kongen også denne slektsgrenens titler i Holstein, mens grevskapet Schauenburg gikk til huset Lippe (Schaumburg-Lippe).