Den slesvigske krig, dansk-tysk krig 1848–50 om hertugdømmene Slesvig og Holstein, se Sønderjylland. For krigen om Schleswig-Holstein i 1864 mellom Danmark og Preussen og Østerrike, se den dansk-tyske krig. Se også Danmark, historie.