Kjernekraft i Egypt

Egypt har ingen kjernereaktorer i drift, men har hatt utbygging av kjernekraft til vurdering siden 1960-tallet. Landet har inngått en avtale med Russland om å bygge fire nye kjernereaktorer som skal kombinere produksjon av elektrisk energi med avsalting av havvann.

Elforsyning av Egypt

I 2016 var landets produksjon av elektrisk energi 194 TWh. 1140 TWh ble produsert med bruk av naturgass, mens 38 TWh var basert på bruk av olje. Landet har egne gasskilder, men disse ventes å bli mer eller mindre uttømt de kommende 20 årene. Kraftproduksjon basert på fornybare energikilder var cirka 13 TWh, i hovedsak vannkraft.

Regnet per innbygger er forbruket av elektrisk energi rundt 1 700 kWh per år, mens den årlige veksten er på rundt 6 prosent. Produksjonskapasiteten i 2011 var 45 GW.

Utbygging av kjernekraft

Et program for utnyttelse av kjerneenergi startet allerede i 1954, da Egypt bestilte sin første forskningsreaktor. Myndighetsorganer for regulering og tilsyn med kjernefysiske installasjoner ble etablert året etter. Forskningsreaktoren, som var en russisk lettvannsreaktor med en ytelse på 2 MWt, ble bygd i 1958 og kom i drift i 1961.

Programmet ble etterfulgt av et forslag om å bygge et 150 MWe kjernekraftverk i 1964. Flere forslag fulgte etter, men ingen av initiativene ledet til konkrete prosjekter.

I 1983 ble to anleggsområder for plassering av kjernekraftverk plukket ut: al-Dabaa som ligger ved kysten mot Middelhavet, 25 km vest for Alexandria, og Zafraana som ligger ved Suezbukta. Planarbeidet for disse kraftverkene ble imidlertid avbrutt etter ulykken ved Tsjernobyl.

I 2006 kunngjorde de egyptiske myndighetene at de ville gjenoppta sitt program for sivil utnyttelse av kjerneenergi. Planarbeidet ble da videreført, og i oktober 2006 kunngjorde den egyptiske energiministeren at en 1000 MWe kjernereaktor skulle bygges i al-Dabaa innen 2015 for produksjon av elektrisitet og ferskvann. I 2008 inngikk Egypt en avtale med Russland om assistanse for å gjennomføre dette prosjektet.

Utbyggingsplanene ble senere endret til fire reaktorer innen 2025. I 2014 ble det utlyst en anbudskonkurranse om å bygge anlegget, og det ble gjort klart at vinneren måtte finansiere hele anlegget. Prosessen ledet til en samarbeidsavtale mellom den egyptiske og russiske regjeringen, som ble undertegnet i november 2015. Avtalen slår fast at landene skal samarbeide om å bygge og drifte et kjernekraftverk i al-Dabaa. Kraftverket vil bestå av fire generasjon III+ kjernereaktorer som hver har en ytelse på 1 200 MWe, og med muligheter for avsalting av havvann. Avtalen vil bli den største samarbeidsavtalen mellom Egypt og Russland siden byggingen av Aswandammen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg