Kjernekraft i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia har ingen kjernekraftverk drift, men har lagt fram konkrete planer om å bygge to store kjernereaktorer. Noen endelig beslutning om valg av reaktor er ennå ikke tatt. På lengre sikt skal kapasiteten til kjernekraft utvides til 18 GWe. Det arbeides også med planer om å benytte små modulære kjernereaktorer for avsalting av havvann.

Energiforsyning i Saudi-Arabia

Landet er sterkt avhengig av sin petroleumsøkonomi som står for 90 prosent av landets eksportinntekter og nær 75 prosent av statens inntekter. Rikelig tilgang på rimelige petroleumsprodukter preger også landets energiforsyning der en fjerdedel av produksjonen av olje og gass går til eget forbruk. Denne andelen kan øke i årene fremover, og regjeringen ønsker derfor å spre bruken av energi på flere energibærere, som fornybar energi og kjerneenergi, slik at mer olje kan frigis for eksport.

I 2016 var produksjonen av elektrisk energi 345 TWh hvorav 140 TWh var basert på bruk av olje og 205 TWh av naturgass. Regnet per innbygger er forbruket cirka 9 500 kWh per år. Landets samlede produksjonskapasitet er 60 GW, og med et forbruk som øker med over 8 prosent per år må kapasiteten økes til 70 GW innen 2020 og 120 GW innen 2032.

En viktig del av energiforbruket utløses av en omfattende produksjon av ferskvann basert på avsalting. I 2014 var produksjonen av avsaltet havvann mer enn 1,1 milliarder kubikkmeter. Flere avsaltingsteknikker er i bruk blant annet omvendt osmose og destillasjon der en bruker gjenvunnet varme fra gasskraftverk.

Utbygging av kjernekraft

I april 2010 kunngjorde den saudi-arabiske regjeringen at utnytting av kjerneenergi er av stor betydning for å møte kongedømmets økende behov for energi til å produsere elektrisitet og til avsalting av havvann. Planene for kjernekraft omfattet en utbygging av kapasiteten til 18 GWe innen 2040.

I juni 2011 ble planene konkretisert til bygging av 16 kjernereaktorer i løpet av de kommende tjue årene. Kjernekraft vil da stå for 20 prosent av landets forbruk av elektrisitet. Med tanke på avsalting blir det også vurdert å ta i bruk mindre reaktorer som Argentinas CAREM-reaktor, og Sør-Koreas SMART-reaktor.

Som et ledd i forberedelsene til å bygge ny kjernekraftverk er det etablert kontakt med firmaer som GE Hitachi og Westinghouse. Samarbeidsavtaler med Frankrike, Sør-Korea og Russland er også inngått, men så langt er ingen konkrete utbyggingsprosjekter vedtatt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg