Kjernekraft i Vietnam

I Vietnam har bruk av kjernekraft vært til vurdering siden 1995 og landet har nå avtaler med Russland og Japan om å bygge og finansiere nye kjernekraftverk.

Landet er inne i en fase med sterk vekst i forbruket av elektrisk energi. I løpet av fem år (fra 2004 til 2009) økte forbruket med 92 prosent. Regnet per innbygger var forbruket 1 250 kWh i 2012, og det ventes at forbruket de nærmeste årene vil øke med rundt 16 prosent per år. Vietnam ønsker nå å spre energiproduksjonen på flere energibærere, blant annet kjerneenergi.

Produksjonen av elektrisk energi har til nå vært basert på vannkraft og fossil energi. I 2012 var produksjonen 123 TWh, hvorav 53 TWh kom fra vannkraftverk, mens 44 TWh kom fra gasskraftverk og 22 TWh fra kullkraftverk. Produksjonskapasiteten i 2013 var 32 GW.

En offentlig rapport som ble lagt frem i 1995 slo fast at kjernekraft burde innføres for å sikre en kontinuerlig vekst i elektrisitetsforbruket i tiden fremover. I februar 2006 kunngjorde regjeringen at et 2 000 MWe kjernekraftverk skulle komme i drift innen 2020. Året etter ble en plan for utvikling av kjernekraft lagt frem der målet ble utvidet med ytterligere 8 000 MWe innen 2025. Planen ble fulgt opp med en ny lov av 2008 som sikret at utviklingen av kjernekraften kunne skje innenfor et regulatorisk rammeverk. Forhandlinger om teknologi og finansiering har imidlertid ført til at den opprinnelige fremdriftsplanen nå er forsinket.

I henhold til planene skal de første reaktorene legges til den sørlige delen av Ninh Thuan provinsen, henholdsvis i Phuoc Dinh og Vinh Hai som ligger 20 km lenger nord.

For det første kraftverket, Ninh Thuan 1: Phuoc Dinh, er det gjort avtale med Atomstroyexport om leveranse av i første omgang to VVER-12/V-491 reaktorer. Russland vil finansiere minst 85 prosent av utgiftene og sørge for forsyning av kjernebrensel. Brukt brensel skal tas tilbake for reprosessering. Dette er normal prosedyre overfor stater som inngår i kjernevåpenfrie soner. Byggearbeidet vil starte i 2020 og første reaktor skal være fullført i 2026.

Kraftverket i Vinh Hai vil ventelig bli bygd av et japansk konsortium. En mellomstatlig avtale med den japanske regjeringen er inngått, men konkrete detaljer om hva slags reaktor som skal benyttes er fremdeles til vurdering. Foreløpig ser det ut til at den nyutviklede Atmea1-reaktoren vil bli valgt. Også her legges det opp til at utenlandsk kapital skal finansiere 85 prosent av totalkostnadene. Endelig avtale med fastsatt byggestart er ennå ikke inngått.

Det er også innledet forhandlinger med Sør-Korea om mulig leveranse av den koreanskbygde APR-1400 reaktoren.

Selv om kraftverkene skal finansieres av utenlandske investorer, tar Vietnam sikte på at de skal eies av staten, uten private eierandeler, og at de skal driftes av at det statlige kraftselskapet EVN (Electricity of Vietnam).

Planlagte og foreslåtte kjernereaktorer

Reaktor Sted Type MWe Byg.start I drift
Ninh Thuan 1−1 Phuoc Dinh VVER-122/V- 491 1 200 2020 2026
Ninh Thuan 1-2 Phuoc Dinh VVER-122/V- 491 1 200 2021 2027
Ninh Thuan 1-3 Phuoc Dinh VVER-122/V- 491 1 200 ?
Ninh Thuan 1-4 Phuoc Dinh VVER-122/V- 491 1 200 ?
Ninh Thuan 2-1 Vinh Hai Atmea1 1 100 2016?
Ninh Thuan 2-2 Vinh Hai Atmea1 1 100 1 100 2016?
Ninh Thuan 2-3 Vinh Hai Atmea1 1 100
Ninh Thuan 2-4 Vinh Hai Atmea1 1 100
Uspes. APR-1400 1 350 2028?
Uspes. APR-1400 1 350 2029?
Sum planlagt 4 800
Sum forslag 7 100

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg