Kjernekraft i Kasakhstan

Kasakhstan har ingen kjernekraftverk i drift, men har innledet samarbeid med Russland om å bygge nye kjernereaktorer i ulike størrelsesordener. Landet er er en betydelig produsent av uran.

Tidligere hadde Kasakhstan ett kjernekraftverk i drift fra 1973-99. Reaktoren, med betegnelsen BN-350, var en natriumkjølt formeringsreaktor. Kraftverket lå ved byen Aktau ved kysten mot Det kaspiske hav, og forsynte byen med så vel elektrisk energi som ferskvann ved hjelp av avsalting. Produksjonskapasiteten for ferskvann var 120 000 m3/dag. Driftstillatelsen til kraftverket gikk ut i 1995, men kraftverket ble først nedlagt i 1999. En viktig årsak til nedleggelsen var økonomi og vanskeligheter med å finne egnet brensel for en så spesiell reaktor som formeringsreaktoren.

Kraftforsyning i Kasakhstan

Kasakhstans elnett er ikke landsomfattende, men oppdelt i flere adskilte nettområder. I nord er det etablert en nettforbindelse til Russland, mens forbindelser til Kirgisistan og Usbekistan er etablert i sør. Landets samlede produksjon av elektrisk energi var 107 TWh i 2016. Kullkraft sto for 71 TWh (66 prosent), mens gasskraft og vannkraft bidro med henholdsvis 22 TWh og 12 TWh. Regjeringen planlegger å utvide kapasiteten til 150 TWh innen 2030 der kjernekraft skal bidra med 4,5 prosent.

I 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale med Russland som omfatter både nye kjernereaktorer og økt produksjon og anrikning av uran. Samarbeidet er senere utviklet videre og i 2014 ble det inngått en avtale mellom Rosatom og NAC Kazatomprom (et statlig kasakhstansk industriselskap) om oppføring av et kjernekraftverk ved Ulken, basert på en VVER-reaktor som har en produksjonskapasitet på opptil 1 200 MWe. En mindre reaktor (300 MWe) ved Kurchatov er også til vurdering.

Uranressurser

Kasakhstan har store uranressurser med 12 prosent av verdens påviste uranreserver. Leting etter uranressurser startet i 1948 og utvinnbare forekomster er funnet på mer enn 50 steder i landet. Økonomisk utvinnbare reserver, det vil si uran som kan utvinnes for under USD 130/kgU, er beregnet til 679 000 tU (tall fra 2013).

De siste årene har det vært en sterk økning av landets produksjon av uran. Fra en årsproduksjon på 2 022 tonn i 2001 var produksjonen i 2014 på hele 22 829 tonn. I 2009 ble landet verdens største uranprodusent med en markedsandel på 28 prosent som i 2013 er økt til 38 prosent. Landet planlegger nå å produsere også bearbeidet kjernebrensel framfor bare råvaren uran.

Kjernekraftverk i Kasakhstan

Reaktor Type MWe I drift Stengt
BN-350 Aktau FBR 52*) 1973 1999
*) Netto ytelse etter at kraftverket de siste årene gikk med redusert kapasitet. Reaktoren var opprinnelig dimensjonert for en ytelse på 135 MWe.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg