Krigens folkerett

Krigens rett omfatter de folkerettslige regler som gjelder under krig, i første rekke mellom krigførende stater, men dernest også i forholdet til nøytrale, jfr. nøytralitet. Formålet med krig er å nedkjempe fiendens militære motstand, men de krigførende har etter folkeretten ikke lov til å søke å nå dette mål med hvilke som helst midler. Utviklingen har gått i retning av å søke å humanisere krigføringen, bl.a. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Camilla Guldahl Cooper

Forsvarets høgskoler

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 76 artikler: