Landkrigsrett, folkerettslige regler om krigføring til lands. De viktigste finnes i 4. Haagkonvensjon av 1907 med tilhørende reglement (Landkrigsreglementet), se krig.