Haagkonferansene

Haagkonferansene, konferanser som har vært holdt i Haag til drøftelse av internasjonal rett og mellomfolkelige forhold. Mest kjent er de såkalte fredskonferanser. Også de konferanser angående internasjonal privatrett, som siden 1890-årene med visse mellomrom har vært holdt i Haag, kalles Haagkonferansene.

Faktaboks

uttale:
ha:g-

Den første fredskonferanse

Den første fredskonferanse ble holdt i Haag 1899. Den trådte sammen etter tiltak av den russiske tsar, Nikolai 2, og hadde til oppgave å drøfte spørsmålet om begrensning i rustningene og om megling, voldgift m.m. som midler til å forebygge krig. På konferansen, der det møtte representanter for 26 stater, ble det ikke enighet om bestemmelser angående innskrenkning i rustningene. Derimot ble det vedtatt konvensjoner om fredelig bilegging av internasjonale tvister (Haagdomstolen), om lover og sedvaner for landkrigen og om anvendelse av Genèvekonvensjonens prinsipper på sjøkrig (Genèvekonvensjonene), videre deklarasjoner angående forbud mot bombardement fra luften og bruk av giftgass og dumdumkuler.

Den annen fredskonferanse

Den annen fredskonferanse ble avholdt 1907. Det møtte representanter for 44 stater. Det ble her gjort forskjellige forbedringer i konvensjonene fra 1899, likesom det ble vedtatt en rekke nye konvensjoner, bl.a. om nøytrale staters rettigheter og plikter under sjø- og landkrig, om innskrenkninger i retten til å ta priser i sjøkrig, om omdannelse av handelsskip til krigsskip, om åpning av fiendtligheter m.m., samt en overenskomst om opprettelse av en mellomfolkelig prisedomstol. Den sistnevnte overenskomst ble dog ikke ratifisert.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg