Væpnede nøytralitetsforbund, avtaler mellom nordeuropeiske land på 1600- og 1700-tallet for å beskytte den nøytrale handel til sjøs, i første rekke rettet mot britisk kapervirksomhet. Det første ble inngått 1691 og fornyet 1693, det annet 1756, begge mellom Danmark-Norge og Sverige. Det tredje av 1780, som er det mest kjente, omfattet Danmark-Norge, Sverige, Preussen og Russland. Det fjerde ble inngått mellom Danmark-Norge og Sverige 1794 og det femte mellom Danmark-Norge, Sverige, Preussen og Russland 1800. Nøytrale skip skulle ha fri adgang til krigførendes havner. Fiendtlig last, unntatt krigskontrabande, skulle være fri på nøytralt skip («fritt skip, fri last»), bare krigsmateriell skulle regnes som kontrabande. En blokade måtte være effektiv for å ha rettsvirkning. Nøytrale skip i konvoi skulle være fritatt for visitasjon. Storbritannia gikk med på enkelte av kravene i 1801. Ved Parisdeklarasjonen av 1856 ble en rekke av dem traktatmessig fastslått.