Krigsetterlatenskaper er skadelige gjenstander som blir liggende igjen etter kamphandlinger under en væpnet konflikt. Det kan skilles mellom ulike kategorier av krigsetterlatenskaper, først og fremst eksplosive og giftige krigsetterlatenskaper.

Eksplosive krigsetterlatenskaper

Eksplosive krigsetterlatenskaper omfatter ammunisjon, blindgjengere, og andre ikke-detonerte eksplosiver. Det finnes en egen konvensjon som regulerer forhold knyttet til slike gjenstander: Protokoll om eksplosive krigsetterlatenskaper (femte tilleggsprotokoll av 2003 til konvensjonen av 1980 om visse konvensjonelle våpen). Norge er bundet av denne protokollen med virkning fra 2005. Protokollen oppstiller en forpliktelse til å rydde opp eller uskadeliggjøre eksplosive krigsetterlatenskaper så snart som mulig etter at kamphandlingene har opphørt. Forpliktelsen ligger først og fremst på den staten som har kontrollen over området hvor krigsetterlatenskapene ligger, men den staten som har brukt våpnene som skaper krigsetterlatenskaper har en selvstendig plikt til å bistå med oppryddingen. Andre konvensjoner gir mer detaljerte regler for særlig viktige kategorier av eksplosive krigsetterlatenskaper, særlig landminekonvensjonen av 1997 og klasevåpenkonvensjonen av 2008.

Giftige krigsetterlatenskaper

Giftige krigsetterlatenskaper omfatter kjemikalier og andre stoffer som forgifter eller skader mennesker, dyr eller miljø etter opphøret av krigshandlingene. Krigens folkerett forbyr krigføringsmetoder som må forventes å skape omfattende, langvarig og alvorlig miljøskade (artikkel 55 i første tilleggsprotokoll av 1977 til de fire Genèvekonvensjonene av 1949), men utover dette finnes det foreløpig ikke noe generelt internasjonalt regelverk for giftige krigsetterlatenskaper.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg