Forsvarsforbund, overenskomst mellom to eller flere stater om militær hjelp i tilfelle av krigersk angrep. Se allianse.