Internere, anbringe en person i forvaring, ikke som straff, men som et sikringstiltak hvis formål kan være forskjellig; foretas av myndighetene.