Å internere er å sette en person i forvaring, ikke som straff, men som et sikringstiltak foretatt av myndighetene. Se internering.