Fredstraktat, folkerettslig overenskomst mellom krigførende makter som bringer en krig til avslutning, se fredsslutning. Fredstraktaten inneholder fredsbetingelsene. Disse omfatter som regel bestemmelser om innrømmelser som den tapende part må gjøre, f.eks. avstå land eller betale erstatninger.