I folkeretten avsperring av en fiendtlig kyststrekning, slik at samkvem med utenverdenen stanses. Skip som ikke respekterer blokade, kan oppbringes og dømmes som prise. Ifølge Paris-deklarasjonen av 1856 må blokade for å kunne medføre denne virkning være effektiv, tilstrekkelige styrker må hindre atkomsten. Blokade må kunngjøres (notifiseres) for de nøytrale makter. Under begge verdenskriger ble hele havområder erklært som «faresoner», slik at det ble etablert en slags blokade, noe som neppe var i samsvar med tradisjonell folkerett. Blokade i ulike former har også vært brukt utenom krigssituasjoner. Folkerettmessigheten av slike tiltak er omstridt.