Demilitarisering, avmilitarisering, folkerettslig servitutt som forplikter en stat til ikke å ha festningsanlegg eller militæravdelinger innen et bestemt område. Svalbard og den nøytrale sone mellom Norge og Sverige er eksempler på slike områder.