Fredsslutning, den akt som bringer en krigstilstand til opphør. En fredsslutning kan skje stilltiende, ved at kampen ebber ut, men skjer som oftest ved fredstraktat. Fredsslutningen innledes gjerne med forhandlinger mellom de stridende parter. Mens fredsforhandlingene pågår, rår i alminnelighet våpenstillstand. Iblant forekommer det ingen egentlig fredsslutning, f.eks. hvis den part som taper krigen innlemmes i den seirende og dermed opphører å eksistere. Det var ingen fredsslutning med Tyskland etter den annen verdenskrig. Krigsstillstanden ble formelt først brakt til opphør i juli 1951 ved en ensidig erklæring fra de allierte seierherrer.