Internasjonal rett

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 7 kategorier:

  1. Alminnelig folkerett
  2. EU-rett og EØS-rett
  3. Havrett
  4. Internasjonal strafferett
  5. Krigens folkerett
  6. Menneskerettigheter
  7. romrett