Avokatorium, historisk sett en offentlig kunngjøring fra en stat til dens borgere som oppholdt seg i utlandet for å kalle dem hjem, normalt ved tale om et nært forestående krigsutbrudd hvor borgerne dermed ville befinne seg på fiendtlig område. Avokatorier er ikke lenger i bruk, og i dag er det heller vanlig at en stat oppfordrer sine borgere til frivillig å forlate et område ved krig eller andre krisesituasjoner.