ikke-forsvarte områder

Artikkelstart

Ikke-forsvarte områder er områder som i en pågående krig eller væpnet konflikt er forlatt uten militært forsvar for på den måten å beskytte sivilbefolkningen og sivil eiendom fra skade og ødeleggelse. Det er forbudt for partene i konflikten å angripe slike områder, inkludert eventuelle faste militære anlegg eller forlegninger som fortsatt befinner seg der (første tilleggsprotokoll til Genèvekonvensjonene artikkel 59, Landkrigsreglementet artikkel 25).

Faktaboks

Også kjent som

åpen by

Ikke-forsvarte områder kan være ethvert bebodd sted som er åpent for okkupasjon og som motpartens styrker derfor kan ta over, og som ligger i et område hvor aktive kamphandlinger pågår. Slike områder kommer enten i stand ved at den ene parten i konflikten ensidig erklærer et område som ikke-forsvart, eller ved avtale mellom partene. Slik erklæring eller avtale skal så langt som mulig redegjøre for den geografiske utstrekning til det ikke-forsvarte området.

Vilkår

For å kunne kreve at fienden respekterer en erklæring eller avtale om et ikke-forsvart område, må følgende vilkår oppfylles (med mindre annet er avtalt):

  1. Alle stridende samt mobile våpen og mobilt militært utstyr må være evakuert.
  2. Ingen faste militære anlegg eller forlegninger skal brukes i fiendtlig øyemed.
  3. Ingen fiendtlig handling skal begås av myndighetene eller av befolkningen.
  4. Det skal ikke foretas virksomhet til støtte for militære operasjoner i området. Slik virksomhet vil typisk kunne være produksjon av våpen, ammunisjon eller annet militært utstyr og bruk av jernbane i området til transport av militære tropper og utstyr.

Hvis det er praktisk mulig, skal den part i konflikten som har kontrollen på det ikke-forsvarte området merke området ved skilting av dets grenser og innfartsårer. Hva slags merking som skal brukes, vil måtte avtales mellom partene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg