Fangeleir, leir for personer i fangenskap, særlig krigsfanger. Bestemmelser om hvordan fangeleir for krigsfanger skal være innrettet er fastsatt i Genèvekonvensjon av 12. aug. 1949 om behandling av krigsfanger. Lignende bestemmelser finnes i konvensjon av samme dag om beskyttelse av sivile i krigstid. I 1977 ble det vedtatt to tilleggsprotokoller til Genèvekonvensjonene. Disse fastslår blant annet at kravene om hvordan fangeleirene skal være også gjelder borgerkrig og andre former for interne, væpnede konflikter (Genèvekonvensjonen gjelder bare krig mellom stater).